SAFE PASS

BHP

Usługi - Szkolenia - Doradztwo

Firma Safe Pass

Podstawową ofertą SAFE PASS jest kompleksowa obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Założycielem i głównym prowadzącym jest wieloletni pracownik administracji publicznej St. Specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony p/poż.: mgr inż. Karol Stawski będący w czynnej służbie BHP od 2006 roku. Od 2017 roku pod sztandarem własnej firmy SAFE PASS Usługi BHP.

Oferta obejmuje usługi w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska pracy, pierwszej pomocy przedlekarskiej, logistyki, auditoringu, zarządzania ZSZ, zarządzania infrastruktura techniczna  i informatyczna oraz zarządzania  nieruchomościami. W SAFE PASS opracowujemy instrukcje bhp i oceny ryzyka zawodowego, dokumentacje techniczno ruchowe maszyn i urządzeń, dokumentacje powypadkowe. Przeprowadzamy okresowe (raz / dwa razy w roku) kontrole stanu bhp z protokołem. Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i ppoż. Doradzamy w kwestii interpretacji przepisów bhp. Reprezentujemy pracodawcę przed organami kontroli państwowej (PIP, Sanepid, Prokuratura). Współpracujemy z lekarzem medycyny pracy oraz z laboratoriami badań środowiskowych. Bierzemy udział w Komisjach BHP. Dbamy o nienaganny wizerunek firmy.

welcome